REGULAMIN

Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik zobowiązuje się zaakceptować i przestrzegać niniejszych warunków użytkowania.

Informacje zawarte na tej stronie - mianowicie nazwa domeny, marki, logo, oznaczenia, rysunki, ilustracje, zdjęcia, teksty, grafika i inne pliki - są własnością Vila Baleira Resort. i jest chroniony przez obowiązujące przepisy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, powielanie lub przekazywanie, w całości lub w części, w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Vila Baleira Resort, jest wyraźnie zabronione i podlega karze prawnej.

Wykorzystanie i / lub zewnętrzne ujawnienie, wyraźnie dozwolone przez Vila Baleira Resort, informacji zawartych na tej stronie internetowej oznacza wyraźną wzmiankę o pochodzeniu i autorstwie tych informacji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które udostępnia na tej stronie. Vila Baleira Resort przetworzy dostarczone informacje w celu świadczenia usług oraz zarządzania administracyjnego i handlowego.

Użytkownik tej strony ma prawo dostępu do danych, które udostępnia Vila Baleira Resort, ich modyfikowania i usuwania. W tym celu należy wysłać komunikat zaadresowany do ośrodka Vila Baleira, na adres [email chroniony].

Użytkownik tej witryny nie będzie mógł korzystać z żadnego oprogramowania ani aplikacji, które mogłyby zakłócać jej normalne funkcjonowanie.

Ta strona może zawierać odniesienia reklamowe i / lub linki do innych stron, nad którymi Vila Baleira Resort nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Umieszczenie odniesień reklamowych i / lub hiperłączy do innych stron stanowi odniesienie o charakterze wyłącznie informacyjnym, a Vila Baleira Resort jest całkowicie nieświadoma odpowiednich treści, usług i / lub oferowanych produktów.

Vila Baleira Resort nieustannie pracuje nad aktualizacją i weryfikacją informacji i / lub narzędzi dostępnych na tej stronie. Jednak użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Vila Baleira Resort, jeśli treści prezentowane na tej stronie będą okazjonalnie wykazywać brak lub anomalię techniczną. Vila Baleira Resort może dokonywać, bez uprzedzenia, modyfikacji, aktualizacji lub poprawek do podanych informacji.

Anulowanie wydarzeń może nastąpić z powodu czynników zewnętrznych w stosunku do Vila Baleira Resort: klęsk żywiołowych, strajków, demonstracji, niemożności korzystania z tras komunikacyjnych, niemożności korzystania z telekomunikacji, ograniczeń rządowych, nowych przepisów.

W przypadku rezygnacji Vila Baleira Resort zwróci kwotę zapłaconą przez uczestników, z wyłączeniem kosztów przetwarzania transakcji. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot zostanie dokonany na kartę, która dokonała płatności w momencie zakupu. W przypadku odroczenia wydarzeń bilety zachowują ważność na nową datę.

W takich przypadkach organizacja zastrzega sobie prawo do wydania opinii na temat działań, które należy podjąć w związku z powagą odwołania.

 

Ośrodek Vila Baleira

Willa Baleira Porto Santo

Porto Santo Resort

Ośrodek Vila Baleira
Porto Santo
Willa Baleira Funchal

Funchal Hotel

Vila Baleira
Fasada Vila Baleira Funchal
Porto Santo

Wyspa Porto Santo

Willa Baleira Porto Santo
Hotel Vila Baleira Funchal

Wyspa Madery

Willa Baleira Funchal
Porto Santo

Wyspa Porto Santo

Apartamenty Vila Baleira